محصولات

شرکت ایمن سازگان پیشرو درارائه تجهیزات ترافیکی و نمایشگرهای LED

تجهیزات ترافیکی

400,000 / 250,000

علائم ترافیکی سولار

نسل جدید علائم هشدار دهنده ترافیکی هستند که در هر شریط آب و هوایی دید بهتری به رانندگان میدهند. این محصولات در طول روز با نور خورشید شارژ می شوند و در تمام طول شب و یا شبانه روز، با استفاده از انرژی ذخیره شده، چراغهای الکتریکی(LED) را روشن می نمایند .
400,000 / 200,000

چراغ راهنمایی

این محصول به صورت اشاره گر یا فانوس تک خانه، دوخانه، سه خانه و در رنگهای سبز، زرد و قرمز تولید می گردد. از ویژگی های این ماژول ها، قابلیت نصب و جایگزینی با نمونه های قدیمی لامپی می باشد.
800,000 / 400,000

علائم ترافیکی

این علائم جهت راهنمایی رانندگان و هدایت مسیر در سطح شهر و یا جاده ها به کار می رود و در اندازه های استاندارد شهری و جاده ای قابل ارائه می باشد.
500,000 / 400,000

چراغ راهنمایی سولار

چراغ راهنمایی خورشیدی بدون نیاز به انرژی برق در طول مدت شبانه روز بصورت چشمک زن یا ثابت کار می کند . چراغ راهنمایی خورشیدی انرژی مورد نیاز خود را بوسیله صفحات سولار از نورخورشید دریافت میکند. این محصول بهترین گزینه برای مکانهایی می باشد که برق رسانی به آن مقدور نبوده یا صرفه اقتصادی ندارد .